Your First Team

The first team you belong to – For entrepreneurs, professionals, managers, and team members November 4 – 5th, 2017 Ria Verlinden The building blocks for you in your roles a husband, wife, parent, team member, co- worker, partner, boss, entrepreneur – are constructed in this very first group we are...

Continue reading

Corporate Rituals

Uitnodiging Corporate Rituals: Corporate Rituals is een co-creatie van een groep consultants die onderzoeken hoe oude wijsheden op een respectvolle manier geïntegreerd kunnen worden in het proces van team- en organisatieontwikkeling. Dit initiatief wil mensen inspireren en steunen om hier verder stappen in te zetten. Deze bijeenkomst staat open voor...

Continue reading

Self-care and supervision for professionals

Judith Hemming         7 – 8 december 2017 Working with clients, teams, and individual coaching asks a lot of us in ongoing growth and self-care and awareness of our own healing dynamic. The need for both distance and an open heart is the kind of self-care we focus on...

Continue reading

Inspirerend leiderschap voor politici

Voor burgemeesters, OCMW–voorzitters en schepenen die hun (innerlijk) kompas willen vitaliseren. Een ervaringsgerichte training voor politieke leiders die zich bewust zijn dat de kwaliteit en de effectiviteit van hun optreden en het zichzelf manifesteren in het politieke werkveld, onmiddellijk gerelateerd is aan hun innerlijke connectie of eigen bezieling.

Continue reading

De Kracht van de Vrouwencirkel 

Als de stilte spreekt en de verbindende beweging zich voltrekt in een ritueel veert er iets recht in ons De waardigheid neemt toe. Het hart opent zich voor meer dan ons eigen bestaan. Dit ondersteunen en beleven is een voorrecht. Het schept een blijvende band voor alle aanwezigen en allen...

Continue reading