SYSTEMISCHE TEAMCOACHING

Event details

  • donderdag | 1 januari 2099
  • De hele dag

Deel dit event:

Stand by the task with your heart and mind

Inleiding:
een groep of team begeleiden in moeilijk vaarwater kan complex zijn. Dit is meestal complex. Om de groei te ondersteunen én te doen wat dient gedaan te worden vraagt van de coach, consultant, teamleider heldere interventies die de kern van hun samenwerking versterken. Groei en ontwikkeling hebben wortels nodig en verankering in de personen die het team vormen. Een team kan groeien als alles wat er is herkenning krijgt, het zichtbare en onzichtbare. Dat wat besproken is en dat impliciet blijft. De creatieve en ondersteunende interventies om de kaarten op tafel te krijgen zijn erop gericht om het respect te behouden voor ieder die deel uit maakt van het team en zij die deel uitmaken van de geschiedenis.

Methodiek:
Systemische interventies en de pijlers van dit model zijn de plattegrond van waaruit er gewerkt wordt.
Bij aanvang zal voldoende stilgestaan worden bij dit kader zodat onbekend zijn met dit kader geen belemmering vormt voor deelname.
Opdrachten en experimenten maken verbinding met het eigen werkveld.

  • Het gebruiken van systemische interventies in teams
  • Opsporen van de hartklop van het team – de verbindende kracht
  • Onderzoeken of er mandaat is om het onderliggende te benoemen
  • Bewaken van de waardigheid van elk teamlid
  • Verbondenheid bevorderen met als doel productieve samenwerking
  • Taal die patronen bevestigt vs taal die beweging en richting geeft
  • Eigen leerdoelen van de aanwezigen inzetten

Doelgroep:
Leidinggevenden, consultants, docenten, teamverantwoordelijken, managers, trainers en coaches.

Wat kan je verwachten als oogst:
Inzicht in wat er nodig is om het proces van samenwerking helder en stromend te houden met als kern dat het verleden voeding wordt voor de toekomst. Een theoretische omkadering van systemisch begeleiden.

EAGT punten: 6