De naam The 7th C is een woordspeling die is ontstaan tijdens een brainstorm met vrienden van zeer verschillende achtergronden. Het verwijst naar ‘sailing the 7 seas’, als mens, als individu, als familie, als collectief gegeven; waar gaat onze reis allemaal naar toe tijdens een mensenleven en reiken we uit naar onze bestemming?

De 7th C is een vraagteken in mijn logo dat wordt ingevuld samen met de client of het team of de student. De andere zes zijn evenzeer belangrijke peilers voor mij: constellating, communicating, committing, coaching, consulting, connecting.

De C ofwel de zee is voor mij een bron van kracht, van energie, en is datgene waar we uit voortkomen als mensen, die voor zoveel procent uit water bestaan. Wanneer nodig, terug naar de zee.